2019, roč. 23, č. 2

Obsah/Contents/Inhalt


Historiografia/Historiography/Historiographie


Author: ŠUMICHRAST, Adam

Title: Analýza historiografie dejín robotníctva v slovenskom štáte (1939 – 1945) v období do roku 1989


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: PRCHLÍK, Ivan

Title: Kterého ukřižovaného vůdce použil jako příklad Seneca. De ira I, 2, 2?


Author: GÁLIK, Zdenko

Title: Hlohovec vo víre vojenských udalostí a ich dôsledky v rokoch 1401 – 1650. Vojenské udalosti, ktoré postihli Hlohovec začiatkom 15. storočia (1401 – 1403)


Authors: HRONČEK, Pavel – WEIS, Karol – PŘIBIL, Martin – LUKÁČ, Marián – HVIZDÁK, Ladislav

Title: Montánne vodohospodárske systémy v okolí Ľubietovej v 16. až 20. storočí (1950–1951)


Authors: SOUČKOVÁ, Taťána – VOLFOVÁ, Jana

Title: Výslechy svědků ve věci pohraničních sporů na moravsko-slovenském pomezí v 16. – 18. století a jejich interpretace: příklad vršateckého, lednického, trenčínského a brumovského panství


Author: IVANIČ, Peter

Title: Collection of Road Toll in Southwestern Slovakia in the Middle Ages on the Basis of Written Sources


Materiály/Materials/Materialien


Author: KRÁLOVIČ, Tomáš

Title: Perzekúcia Rómov v slovenskom štáte v rokoch 1939–1945 – problematika pracovných útvarov vo fondoch Okresného, Župného a Policajného úradu v Nitre


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: MARŤÁK, Michal

Title: Martin Mičura ako minister (1920 – 1922)


Author: PETRANSKÝ, Ivan A.

Title: Perzekúcie nemeckých drevorubačov v Modre v rokoch 1945 – 1950


Recenzie/Review/Kritik


ŠTĚPÁNEK, Pavel. Kapitoly z dějin česko-španělských styků a vztahů (Ján Jakubej), pp. 508-512


Anotácie/Annotations/Anmerkungen


BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Šperk zo skla a sapropelitu u Keltov na Slovensku (Ondrej Šály), pp. 513-514

PINTÉR, Beáta. Zobor-vidék története. Dejiny Podzoboria (Mária Molnárová), pp. 514-515

PALÁRIK, Miroslav – MIKULÁŠOVÁ, Alena – HETÉNYI, Martin – ARPÁŠ, Róbert. The City and Region Against the Backdrop of Totalitarianism. Images from the Life in the Slovak Republic (1939-1945), Illustrated by the City of Nitra and Its Surroundings (Viktória Rigová), pp. 515-516


Kronika/Chronicle/Chronik, pp. 517-520