2014, roč. 18, č. 2

2014c2

Studia Historica Nitriensia, 2014, roč. 18, č. 2:

Obsah/Contents/Inhalt 


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: Niklová Michaela

Title: Pohreby a pohrebné zvyky kultúry s lineárnou keramikou na území juhozápadného Slovenska


Authors: Janura Tomáš – Havlík Marián

Title: Kaštieľ a loretánska kaplnka v Lúke – výsledky aktuálneho historického a architektonicko-historického výskumu 


Author: Kamenčík Marián

Title: Veršované svedectvo Pavla Vajaja o povodni na Váhu v roku 1813 


Author: Vrbata Aleš

Title: Late Portuguese Colonialism and Freyre’s Lusotropicalismo


Author: Jůva Vladimír

Title: K teoretickým východiskům muzejní pedagogiky 


Author: Šobáňová Petra

Title: Předpoklady spolupráce muzea a školy – prezentace výsledků výzkumného šetření 


Authors: Dirner Alexander – Hlaváčová Júlia – Mešterová Jana – Labanič Eugen – Schwartzová Agnesa

Title: Vedecko – technické centrum pre mládež v Košiciach


Author: Jakubej Ján

Title: Škola Annales – náčrt jej pôsobenia pri príležitosti 85. výročia založenia a 90. narodenín jej popredného predstaviteľa Marca Ferra a na pamiatku Jacqua Le Goffa


Author: Kičková Adriana

Title: K problematike riadiacich orgánov školstva na Slovensku po roku 1918 


Recenzie /Review /Kritik

ARPÁŠ, Róbert. Autonómia: víťazstvo alebo prehra? Vyvrcholenie politického zápasu HSĽS o autonómiu Slovenska. (Martin Hetényi)


Anotácie / Annotations/ Glossen

HANUŠ, Jiří et al. Nostalgie v dějinách. (Ľudovít Marci)

JIRKAL, Emanuel. L. Caelius Firmianus Lactantius. O smrti prenasledovateľov I. Rímske impérium na ceste od tradičných kultov ku kresťanstvu. (Ľudovít Marci)

BENJAN, Milan B. Kultúra Západu v agónii. O európskom maliarstve a estetike od renesancie až po ich exitus a o západnej civilizácii vo svetle biblických proroctiev. (Ján Jakubej)

MAK, Geert. V Evropě. Cesty po dvacátém století. (Ľudovít Marci)

Deviant Burial in the Archaeological Record. Ed. E. Murphy. (Zuzana Ďuďáková)


Kronika/Chronicle/Chronik