2016, roč. 20, č. 1

shn 2016 1

Obsah/Contents/Inhalt (Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 1)


Metodológia/Methodology/Methodologie


Title: Charakteristika “barbarských” statů (příspěvek k metodologii dějin)

Author: Bednaříková Jarmila


Štúdie a články/Articles/Studien


Title: Tragická postava prvého izraelského kráľa Šaula

Authors: Jirkal Emanuel


Title: Zásahy Kambýsa II. do fungovania hospodárstva Perzskej ríše

Author: Habaj Michal


Title: Vidiecke vily v listoch rímskych aristokratov

Author: Babic Marek


Title: Mýtus nebo realita? Ekologická krize v antice ve světle písemných pramenů

Author: Kysučan Lubor


Title: Mikuláš Ujlaki (Ilocký) a jeho hradné panstvá na území dnešného Slovenska – Korlátka, Hlohovec, Tematín

Author: Gálik Zdenko


Title: Gnóma Nosce te ipsum v úvodnom slove politickej príručky Jána Webera z roku 1665

Author: Brodňanská Erika


Title: Latinité jako regresivní nacionalismus (Latinská Amerika a Québec)

Authors: Vrbata Aleš


Title: Kríza československej myšlienky? (Slovenská mládež v politických stranách v prvej polovici 30. rokov minulého storočia)

Author: Arpáš Róbert


Title: Nový sviatok v kalendári komunistického režimu: k formovaniu osláv československo-sovietskeho vzťahu na konci 40. rokov 20. storočia

Author: Hasarová Zuzana


Materiály/Materials/Materialien


Title: Život blahoslavenej pamiatky doktora Martina Luthera najhodnovernejšími historikmi zaznamenaný roku pána 1791. V Banskej Bystrici : ja. Jozef Tumler, 1791. 40 s.

Author: Jakubej Ján


Title: Názvy ulíc a námestí v zajatí politiky. Zoznam slovenských dejateľov schválených na pomenovanie verejných priestranstiev v rokoch 1939 – 1945

Authors: Mikulášová Alena – Palárik Miroslav


Title: Spolupráca múzeí so školami v období rokov 1970 – 1975 na stránkach výročných správ slovenských múzeí

Author: Prelovská Daniela


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Title: Ľudový tanec v obciach východného Horehronia v kontexte historických a spoločenských zmien 19. a 20. storočia a jeho podoby v súčasnosti

Author: Hrabovský Peter


Title: Služobníctvo v retrospektíve historických a sociálnych kontextov 19. a 20. storočia z pohľadu etnológie

Author: Paríková Magdaléna


Title: Záhradkárske osady, chatári a chalupári ako fenomény urbanizácie

Author: Beňušková Zuzana


Title: Každodennosť vidieckej školy – na príklade lokality Liptovská Teplička v rokoch 1945 – 1956

Author: Jágerová Margita


Diskusia/Discussion/Diskussion


Title: Prehľad využitia progresívnych metód v historickej antropológii v podmienkach Slovenska

Author: Tonková Mária


Title: Kultúra prekladu – reálie z antickej kultúry ako prekladateľský problém

Author: Koželová Adriána


Title: Archeologická expozícia v Podunajskom múzeu v Komárne a návrh na jej reinštaláciu

Author: Ozimy Andrej


Recenzie/Review/Kritik


HRUBOŇ, Anton. „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. (Jakub Drábik)

ŠEDIVÝ, Juraj et al. Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. (Dávid Jablonský

BEL, Matej: Liptovská stolica. Prel. KORDOŠ, J. (Peter Chrastina)


Kronika/Chronicle/Chronik