2016, roč. 20, č. 1

shn 2016 1

Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 1

Obsah/Contents/Inhalt


Metodológia/Methodology/Methodologie


Author: Bednaříková Jarmila

Title: Charakteristika “barbarských” statů (příspěvek k metodologii dějin)


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: Jirkal Emanuel

Title: Tragická postava prvého izraelského kráľa Šaula


Author: Habaj Michal

Title: Zásahy Kambýsa II. do fungovania hospodárstva Perzskej ríše


Author: Babic Marek

Title: Vidiecke vily v listoch rímskych aristokratov


Author: Kysučan Lubor

Title: Mýtus nebo realita? Ekologická krize v antice ve světle písemných pramenů


Author: Gálik Zdenko

Title: Mikuláš Ujlaki (Ilocký) a jeho hradné panstvá na území dnešného Slovenska – Korlátka, Hlohovec, Tematín


Author: Brodňanská Erika

Title: Gnóma Nosce te ipsum v úvodnom slove politickej príručky Jána Webera z roku 1665


Author: Vrbata Aleš

Title: Latinité jako regresivní nacionalismus (Latinská Amerika a Québec)


Author: Arpáš Róbert

Title: Kríza československej myšlienky? (Slovenská mládež v politických stranách v prvej polovici 30. rokov minulého storočia)


Author: Hasarová Zuzana

Title: Nový sviatok v kalendári komunistického režimu: k formovaniu osláv československo-sovietskeho vzťahu na konci 40. rokov 20. storočia


Materiály/Materials/Materialien


Author: Jakubej Ján

Title: Život blahoslavenej pamiatky doktora Martina Luthera najhodnovernejšími historikmi zaznamenaný roku pána 1791. V Banskej Bystrici : ja. Jozef Tumler, 1791. 40 s.


Authors: Mikulášová Alena – Palárik Miroslav

Title: Názvy ulíc a námestí v zajatí politiky. Zoznam slovenských dejateľov schválených na pomenovanie verejných priestranstiev v rokoch 1939 – 1945


Author: Prelovská Daniela

Title: Spolupráca múzeí so školami v období rokov 1970 – 1975 na stránkach výročných správ slovenských múzeí


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: Hrabovský Peter

Title: Ľudový tanec v obciach východného Horehronia v kontexte historických a spoločenských zmien 19. a 20. storočia a jeho podoby v súčasnosti


Author: Paríková Magdaléna

Title: Služobníctvo v retrospektíve historických a sociálnych kontextov 19. a 20. storočia z pohľadu etnológie


Author: Beňušková Zuzana

Title: Záhradkárske osady, chatári a chalupári ako fenomény urbanizácie


Author: Jágerová Margita

Title: Každodennosť vidieckej školy – na príklade lokality Liptovská Teplička v rokoch 1945 – 1956


Diskusia/Discussion/Diskussion


Author: Tonková Mária

Title: Prehľad využitia progresívnych metód v historickej antropológii v podmienkach Slovenska


Author: Koželová Adriána

Title: Kultúra prekladu – reálie z antickej kultúry ako prekladateľský problém


Author: Ozimy Andrej

Title: Archeologická expozícia v Podunajskom múzeu v Komárne a návrh na jej reinštaláciu


Recenzie/Review/Kritik


HRUBOŇ, Anton. „Za slovenský štát, za Novú Európu!“ Hlinkova garda v období nemeckej okupácie. (Jakub Drábik)

ŠEDIVÝ, Juraj et al. Latinská epigrafia. Dejiny a metodika výskumu historických nápisov zo Slovenska. (Dávid Jablonský

BEL, Matej: Liptovská stolica. Prel. KORDOŠ, J. (Peter Chrastina)


Kronika/Chronicle/Chronik