Redakcia

Vedecká rada časopisu 

Predseda 

doc. Mgr. Miroslav Palárik, PhD.Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko 

Členovia/Members:

prof. Maja Angelovska-Panova, Ph.D. – Ss. Cyril and Methodius University in Skopje/Univerzita svätých Cyrila a Metoda, Skopje, Severné Macedónsko;

conf. univ. Dr. Sorin Arhire – Universitatea „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia, România/Univerzita v Albe Iulii, Rumunsko;

prof. PhDr. Noémi Beljak-Pažinová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

PhDr. Sixtus Bolom-Kotari, Ph.D. – Historický ústav Akademie věd České republiky, Česká republika;

Mgr. Gabriela Kováčová-Dudeková, PhD. – Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Slovensko;

prof. Márta Font, DrSc. – Pécsi Tudományegyetem, Magyarország/Univerzita v Pécsi, Maďarsko;

doc. PhDr. Ľubica Harbuľová, CSc. – Prešovská univerzita v Prešove;

prof. PhDr. Martin Hetényi, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Dr. Hab. Marcin Hlebionek, prof. UMK – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska/Univerzita v Toruni, Poľsko;

prof. PhDr. RNDr. Peter Chrastina, PhD. – Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko;

prof. PhDr. Peter Ivanič, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Mgr. Lucie Jagošová, DiS., PhD. – Masarykova univerzita v Brne;

doc. Mgr. Otakar Kirsch, Ph.D. – Masarykova univerzita v Brne;

prof. PhDr. Jozef Leikert, PhD., Litt.D. – Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko;

prof. PaedDr. Martin Pekár, PhD. – Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko;

prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. – Historický ústav Akademie věd České republiky, Česká republika;

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD. – Masarykova univerzita v Brne, Česká republika.

Rozšírený redakčný kruh 

doc. PhDr. Róbert Arpáš, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

doc. Mgr. Zuzana Borzová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Mgr. Silvia Eliašová, PhD. – Detské múzeum Severka, Slovensko;

doc. PhDr. Ing. Miroslav Glejtek, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

doc. PhDr. Stanislava Gogová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

doc. Mgr. Mária Hajnalová, PhD. – Masarykova univerzita v Brne;

Mgr. Zuzana Hasarová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Mgr. Viktória Hladká (Rigová), PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

PhDr. Ján Jakubej, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

PhDr. Emanuel Jirkal, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

doc. PhDr. Adriana Kičková, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Mgr. Alena Mikulášová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

Mgr. Beáta Pintérová, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko;

doc. PhDr. Pavol Šteiner, PhD. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Slovensko.

 

Výkonní redaktori 

Miroslav Palárik; Zuzana Hasarová; Alena Mikulášová; Viktória Hladká

Jazyková redakcia

Slovenský jazyk: Tomáš Bánik

Adresa redakcie 

Katedra histórie, Hodžova 1, Nitra 949 74; Slovenská republika;

email: shnnitra@ukf.sk; Tel.: +421-37/6408396

Vydavateľ 

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, Nitra 949 74; Slovenská republika

 

Periodicita vydávania: 2 x ročne

IČO vydavateľa: 00 157 716

Evidenčné číslo MK SR: EV 4615/12

ISSN 2585-8661 (online)

ISSN 1338-7219 (print version)