2022, roč. 26, č. 2

OBSAH/CONTENTS/INHALT


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: KOLLAI, István

Title: Patterns of vernacular conflicts in medieval and early-modern towns of historical Upper Hungary


Authors: ĎURČO, Michal – CHRASTINA, Peter

Title: Počiatky modernizácie cestnej siete v Uhorsku na príklade stavby cesty Trakovice – Leopoldov Samuelom Mikovínim


Author: GOLIAN, Ján

Title: Frekventované „preháňanie“ po farnostiach ako trest pre panslávskeho kňaza v prvej dekáde 20. storočia. Príklad Karola Antona Medveckého v Banskobystrickej diecéze


Authors: SVITÁK, Zbyněk – FLORIAN, Jaromír – VYSKOČIL, Aleš – ROZKOŠNÝ, Miloš – PELÍŠEK, Igor

Title: Závlahové stavby – opomíjená součást kulturního dědictví


Authors: STARODUBETS, Galyna – SOKOLIUK, Serhii

Title: Propaganda Component of the Process of Sovietization and Forms of its Implementation in the Western Regions of Ukraine in 1944 – 1950


Materiály/Materials/Materialien


Authors: LIŠKA, Anton – BORZA, Peter

Title: Žiadosť obyvateľov obce Vyšná Šuňava o povolenie posvätiť novopostavený kostol farárom z Lučivnej v čase trvania cholerovej epidémie v roku 1831


Author: HRĆAN, Jan

Title: Školstvo vo Vojvodine v období rokov 1918 – 1929 (s dôrazom na práva minorít)


Author: JABLONSKÝ, Dávid

Title: Pohrebná reč a modlitba (Halotti beszéd és könyörgés) z Prayovho kódexu a pokus o slovenský preklad textu a jeho interpretáciu


Authors: JANURA, Tomáš – BÓNA, Martin

Title: Hrad Oponice v období novoveku z pohľadu archívneho a architektonicko-historického výskumu


Prax/Practice/Praxis


Author: BEŠINA, Daniel

Title: Identifikácia historických premostení stredného toku rieky Slaná na základe Notícií Mateja Bela


Author: VESELEI, Michal

Title: Identifikácia prístupov k prezentácii histórie v dejepisných učebniciach pre špeciálne základné školy


Recenzie/Review/Kritik


OLEXÁK, Peter. Stručná história vzťahov cirkvi a štátu. (Lenka Mihová)  

RIGOVÁ, Viktória. Mládež nad priepasťou. (Lukáš Trnkóci)

PALÁRIK, Miroslav – MIKULÁŠOVÁ, Alena – HETÉNYI, Martin. Nitra a okolie v rokoch 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi.

PALÁRIK, Miroslav – MIKULÁŠOVÁ, Alena – HETÉNYI, Martin. Nitra a okolie v rokoch 1939-1945. Dejiny Nitry a okolia v školskej praxi (pracovný zošit). (Miroslava Košťálová)


Zoznam posudzovateľov v roku 2022/ List of reviewers in 2022/ Liste der Gutachter im Jahr 2022


Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia


Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren