2017, roč. 21, č. 2

 

Obsah/Contents/Inhalt (Studia historica Nitriensia, 2017, roč. 21, č. 2)

 


 

Štúdie a články/Articles/Studien


Author: BOLOM-KOTARI, Martina

Title: Pečeť jako obraz individua. Několik příkladů z prostředí představených moravských klášterů v raném novověku

 


Author: HANULA, Matej

Title: Zdroje vplyvu agrárnej strany na Slovensku v medzivojnovom období

 


Author: MOROVICSOVÁ, Eva

Title: Zdravotnícke školstvo na Slovensku v medzivojnovom období

 


Author: DOSKOČIL, Zdeněk

Title: Ladislav Novomeský v čele Slovenské akademie věd a umění (1950–1951)

 


 

Materiály/Materials/Materialien


Author: PALÁRIK, Miroslav

Title: Divadelníctvo v Nitre v rokoch 1939 – 1945


 

Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: RYCHLÍK, Jan

Title: Idea čechoslovakismu versus dotváření svébytného slovenského politického národa v první Československé republice

 


Author: HARDI, Đura

Title: Gramotnosť v kruhu palatínskej rodiny Drugeth

 


Author: ŠTEINER, Pavol

Title: Živý/mŕtvy Alexej Dmitrijevič Ponomarjov

 


 

Muzeografia/Museography/Museographie


Author: BEŠINA, Daniel

Title: Prezentácia zaniknutej stredovekej dediny Baratka

 


 

Recenzie/Review/Kritik


DOUMERC, Bernard. Benátky a jejich impérium ve Středomoří 9. – 15. století. (Ľudovít Marci), pp. 474–478

KAČÍREK, Ľuboš. Národný život Slovákov v Peštbudíne v rokoch 1850 – 1875. (Lukáš Trnkóci), pp. 478–481

HRABOVEC, Emília (ed.). Jozef Tiso – kňaz a prezident. (Viktória Rigová), pp. 481–486


 

Kronika/Chronicle/Chronik – pp. 487–500