2019, roč. 23, č. 1

Obsah/Contents/Inhalt (Studia Historica Nitriensia, 2019, roč. 23, č. 1)

Štúdie a články/Articles/Studien
————————————————————————————————————————————————–
Author: CENDELÍN, Dušan
Title: Česká cesta jako součást staré dopravní sítě Slovenska – úsek Holíč-Bíňovce. Lokalizace historických tras v krajině a jejich relikty, komunikační souvislosti
————————————————————————————————————————————————–
Author: CHRASTINA, Peter
Title: Nerudné suroviny Nitrianskej stolice pohľadom Mateja Bela
————————————————————————————————————————————————–
Author: HRONČEK, Pavel
Title: Montánne podzemie južných svahov Ďumbierskych Tatier do konca 18. storočia
————————————————————————————————————————————————–
Author: ČAJKA, Michal
Title: Prícestné stĺpy na Orave od začiatku 18. po začiatok 20. storočia
————————————————————————————————————————————————–
Author: GREGOROVÁ, Bohuslava
Title: Historickogeografický príspevok k štúdiu vzniku a rozvoja cestovného ruchu južnej strany ďumbierskych Nízkych Tatier
————————————————————————————————————————————————–
Author: MATULA, Pavol
Title: Mikuláš Stano a jeho polonofilné postoje v medzivojnovom období
————————————————————————————————————————————————–
Authors: NEŠŤÁKOVÁ, Denisa – NIŽŇANSKÝ, Eduard
Title: Naši úbohí židovskí bratia“. Švédske snahy o záchranu židov na Slovensku počas II. svetovej vojny
————————————————————————————————————————————————–
Authors: PEKÁR, Martin – TOKÁROVÁ, Zuzana
Title: Výmeny mestských politických elít na Slovensku po páde medzivojnovej československej demokracie (Prešov, 1938 – 1944)
————————————————————————————————————————————————–

Materiály/Materials/Materialien
————————————————————————————————————————————————–
Authors: REPKA, Dominik – SATER, Peter
Title: Erb na kamennom článku z Oponického hradu. Pôsobenie Horváthovcov v rodinnom sídle Aponiovcov
————————————————————————————————————————————————–
Author: ŠTEINER, Pavol
Title: Boje druhej svetovej vojny na juhozápadnom Slovensku v spomienkach priamych účastníkov, príslušníkov nemeckého Wehrmachtu. Memoárová literatúra ako vojenskohistorický prameň

————————————————————————————————————————————————–

Rozhľady/Horizons/Horizonte
————————————————————————————————————————————————–
Author: TRNKÓCI, Lukáš
Title: Kníhtlačiarsko-účastinársky spolok v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1870 – 1900
————————————————————————————————————————————————–

Prax/Practice/Praxis
————————————————————————————————————————————————–
Author: ŽUPČÁN, Ladislav
Title: 3D modelácia vybranej kultúrnej pamiatky na základe dobových historických i grafických dokumentov
————————————————————————————————————————————————–

Recenzie/Review/Kritik
————————————————————————————————————————————————–
BEAUNEOVÁ, Colette: Jana z Arku. (Ján Jakubej)
————————————————————————————————————————————————–
WARD, Mace James. Jozef Tiso. Kňaz, politik, kolaborant. (Viktória Rigová)
————————————————————————————————————————————————–

Kronika/Chronicle/Chronik
————————————————————————————————————————————————–
Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia
————————————————————————————————————————————————–
Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren