2016, roč. 20, č. 2

shn-2016

Obsah/Contents/Inhalt  (Studia Historica Nitriensia, 2016, roč. 20, č. 2):


Editoriál/Editorial


 

Title: Niekoľko slov k výročiu

Author: HEČKOVÁ, Janka


Štúdie a články/Articles/Studien


 

Title: Periodizačné a synchronizačné systémy pre štúdium doby popolnicových polí na Slovensku

Authors: FURMÁNEK, Václav – MITÁŠ, Vladimír


Title: Iulianus a římští mučedníci, aneb jak i historicky absurdní legenda vzdoruje definitivnímu usvědčení z ahistoricity: tři historicko-filologické sondy

Author: PRCHLÍK, Ivan


Title: Between East and West. Translation as a Means of Cross-Cultural Communication. Examples from Central and Eastern Europe in the Middle Ages and Early Modern Period

Author: FONT, Márta


Title: Cestná sieť a mýtne stanice na Požitaví v období stredoveku

Author: IVANIČ, Peter


Title: Židé v Uherském Brodě a konečné řešení židovské otázky v období Protektorátu na moravsko-slovenském pomezí

Author: POLÁKOVÁ, Miroslava


Title: Psycho-history: Historical Re-membering as Archetypal Imagining

Author: VRBATA, Aleš


Title: Pamäťová inštitúcia múzea ako prostriedok formovania vzťahu ku kultúrnemu dedičstvu

Author: KRIŠKOVÁ, Zdena


Materiály/Materials/Materialien


 

Title: Privilégiá pre oppidum Hronský Beňadik z rokov 1680 a 1714

Author: TANDLICH, Tomáš


Title: The Cemetery of Tarnobrzeg Lusatian Culture in Korytnica 5/3, in the Southeast of Poland

Author: POBOCHA, Patrycja


Rozhľady/Horizons/Horizonte


 

Title: Paulus Hector Mair (cca 1517-1579)

Author: TOBOLKA, Marek


Title: Prehľad vývoja názorov na možnosti identifikácie sociálnej diferenciácie a stratifikácie v archeológii so zameraním na obdobie mladšieho praveku

Author: CHMELO, Ladislav


Title: Niekoľko poznámok ku kultúrno-výchovnej činnosti slovenských múzeí v prvej polovici 70-tych rokov 20. storočia

Author: PRELOVSKÁ, Daniela


Diskusia/Discussion/Diskussion


 

Title: Neformálne formálne o vzdelávaní v múzeu a galérii

Author: PAVLIKÁNOVÁ, Martina


Recenzie/Review/Kritik


 

RUMAN, Ladislav. Vznik, budovanie a charakter Červenej armády /1917 – 1945/ (fakty, udalosti, predstavitelia a dokumenty). (Denis Svetlák), pp. 561–563


Kronika/Chronicle/Chronik – pp. 564–574