Current Issue

 

Obsah/Contents/Inhalt


Štúdie a články/Articles/Studien


Author: TOMAS, Domagoj
Title: Geopolitical Visions of Central Europe in the Views of Croatian Intellectuals in the first half of the 20th Century


Authors: TIŠLIAR, Pavol – ŠPROCHA, Branislav
Title: Sťahovanie obyvateľstva vo výsledkoch sčítaní ľudu 1921 a 1930 na Slovensku


Author: NEČASOVÁ, Denisa
Title: Obraz architektky v československém oficiálním diskurzu 50. – 60. let


Author: TATEROVÁ, Eva
Title: Návštěva Antonína Novotného v Egyptě v roce 1966 jako vrcholný moment československo-egyptských vztahů v prvních dvou dekádách studené války


Author: ŠEPTÁK, Miroslav
Title: Rakouská lidová strana v povolebním šoku (březen-květen 1970)


 

Materiály/Materials/Materialien


Author: BENKOVÁ, Eva
Title: Hans Dernschwam (*1494 – †1568/1569) between Ausgburg and Banská Bystrica: The Contribution to the Dernschwam’s Presence at the Červený Kameň Castle Estate in the Kingdom of Hungary


Author: MIKULÁŠOVÁ, Alena
Title: „Dr. Vojtěch Měrka odchádza na okamžitú dovolenku, z ktorej sa nevráti”: K osudom českého profesora na Slovensku 1919 – 1938


Author: UDVARVÖLGYI, Zsolt András
Title: The sharp-tongued Hungarian Member of Parliament, whose Anecdotes were Published in a Book in his Lifetime: The “Funny Stories” of Zoltán Meskó


Author: RISTOVSKÁ, Radoslava
Title: Svadba Gladys Vanderbiltovej s grófom Ladislavom Sečénim a jej odraz v dobovej tlači v Habsburskej
monarchii a USA


Rozhľady/Horizons/Horizonte


Author: FRAŇO, Peter
Title: Stoická interpretácia pojmov imperator, libertas a servus v Ciceronovom spise Paradoxa stoicorum (cic. Parad. 33-41)


Author: SABOL, Radomír
Title: Kaplnka svätej studne v Marianke


Author: PIOVARČI, Tomáš
Title: Vybrané problémy medzivojnového školstva na príklade obce Hlohovec


Author: MARŠÁLEK, Marián
Title: Divadelníctvo v kontexte politického a kultúrneho diania v rokoch 1945 – 1953 so zreteľom na Nitrianske krajové divadlo


Prax/Practice/Praxis


Author: LABISCHOVÁ, Denisa
Title: How do Future Teachers Analyse and Interpret a historical Cartoon? Empirical Research using the eye-tracking Method


Recenzie/Review/Kritik
SEMOTANOVÁ, Eva – CAJTHAML, Jiří – MOČIČKOVÁ, Jitka et al. Jan Kryštof Müller: barokní kartograf. 1. vyd. Praha: Historický ústav AV ČR, 2023. (Peter Chrastina), pp. 282-283