2019, roč. 23, Supplementum

Obsah/Contents/Inhalt


Editorial


Author: ROMSAUER, Peter

Title: Jubilant prof. Jozef Bujna, CSc.


Author: HEČKOVÁ, Janka

Title: Milý Jubilant


Vedecké štúdie / Original Research


Author: ČIŽMÁŘOVÁ, Hana

Title: Maskovité korálky na Moravě


Author: DIZDAR, Marko

Title: New Finds of Bronze Fibulae with Enamel – What Women Liked to Wear during the Middle and Late La Tène in the Southern Carpathian Basin


Author: GODIŠ, Jakub

Title: Ženský kroj v kosziderskom období ako fenomén stredného Podunajska


Authors: GOLÁŇOVÁ, Petra – KYSELA, Jan

Title: What can the dwarfs tell? On settlements and anthropomorphic statuary in La Tène Southern Moravia


Authors: GUŠTIN, Mitja – BOŽIČ, Dragan

Title: Das Druidenrätsel vom Kugelstein  in der Steiermark


Author: HORVÁTH M., Attila

Title: A preliminary study of a rare fibula type (the so called Altmark fibulae) from the La Tène cemetery of Csepel


Author: JANČIOVÁ, Barbora

Title: Príspevok k poznaniu dobovej módy 15. a 16. storočia na príklade nálezov kachlíc z Oponického hradu


Author: KRUTA, Venceslas

Title: Předchůdce keltského kalendáře: kalendářní pektorál ze Slovenska


Authors: RUSTOIU, Aurel – BERECKI, Sándor

Title: The Late Iron Age Bronze helmet from Apahida (Transylvania)


Author: STYK, Matej

Title: Príspevok k metodike analýzy pohrebného rítu


Authors: VENCLOVÁ, Natalie – THÉR, Richard – MANGEL, Tomáš

Title: Obroušené grafitové keramické fragmenty v době železné: možnosti interpretace


Author: WIEDERMANN, Egon

Title: Intercultural Codes in the European Civilization Prehistory


Author: ZETOCHOVÁ, Zuzana

Title: Intentional Destruction of Inventory in Celtic Warrior Graves in the Middle Danube Region


Prehľadové práce / Review Articles


Author: BORDÁČ, Miloš

Title: Etická otázka archeologického výskumu vojnových hrobov – Diskusia


Author: BOUZEK, Jan

Title: Five notes and questions to several actual problems of the Celtic art


Author: MIROŠŠAYOVÁ, Elena

Title: Laténske osídlenie na Východoslovenskej nížine


Author: TURČAN, Vladimír

Title: Zázemie antického stavebného komplexu v Stupave


 Materiálové prípadové štúdie / Material Case Studies


Authors: BELJAK, Ján – BELJAK-PAŽINOVÁ, Noémi – KUČERÁKOVÁ, Kristína

Title: Germánske pohrebisko v Hronovciach


Authors: BORZOVÁ, Zuzana – REPKA, Dominik – BISTÁK, Peter

Title: Ladice, poloha Vlčia lúka a Ladické – výsledky archeologického výskumu polykultúrnej lokality


Authors: BŘEZINOVÁ, Gertrúda – BUDAJ, Marek

Title: Hromadný nález tetradrachiem typu Huşi-Vovrieşti zo Štitár-Žibrice v kontexte osídlenia regiónu v dobe laténskej


Authors: BŘEZINOVÁ, Gertrúda – PROHÁSZKA, Péter

Title: Archeologické nálezy z Obidu, okres Nové Zámky


Authors: ČAMBAL, Radoslav – RAMSL C., Peter

Title: Ein latènezeitliches „Kriegergrab“ mit verzierter Schwertklinge aus Plešivec, bezirk Rožňava


Authors: ČIŽMÁŘ, Ivan –JARŮŠKOVÁ, Zuzana

Title: Nález keltského řetězového opasku z Kunštátska (okr. Blansko)


Authors: GERE, Marek – GEREOVÁ, Martina – RATIMORSKÁ, Priska

Title: Sídlisko z doby laténskej v Iži, km 1759, výskumná sezóna 1959


Author: HLAVA, Miloš

Title: Fiktivní laténský depot z Lipan (okr. Kolín)


Authors: HLAVATÁ, Jana – VARSIK, Vladimír

Title: Sídlisko autochtónnej panónskej populácie v Rusovciach: Prvé výsledky archeobotanických analýz


Author: HRNČIARIK, Erik

Title: La Tène Bone and Antler Artefacts from Bratislava – Zlaté Piesky


Author: KUZMOVÁ, Klára

Title: New Finds of Decorated South Gaulish Terra Sigillata in the Foreland of Brigetio


Authors: MANGEL, Tomáš – JOŠKOVÁ, Tereza

Title: East Bohemian finds of belt segments with a central knob and side plates as evidence of interregional contacts during the La Tène period


Authors: MANGEL, Tomáš – VÍCH, David

Title: Skupina nejstarších laténských nálezů z oppida České Lhotice a možnosti jejich interpretace


Author: RAJTÁR, Ján

Title: Nové rímske figurálne plastiky z juhozápadného Slovenska


Authors: REPKA, Dominik – ŠEBESTA, Bohuslav

Title: Protohistorické a stredoveké sídlisko v Klčove (okres Levoča)


Author: ROMSAUER, Peter

Title: Zoomorfná plastika z pohrebiska vekerzugskej kultúry v Preseľanoch nad Ipľom


Author: SANKOT, Pavel

Title: Dobrodružství studia bojovnického hrobu odkrytého v Novém Bydžově v roce 1883


Authors: TAMAŠKOVIČ, Jakub – ONTKO, Michal – DIAČIKOVÁ, Denisa – ŽÁK-MATYASOWSZKY, František

Title: Nové žiarové pohrebisko z lokality Levoča – Novoveská cesta. Príspevok k osídleniu Spiša v dobe rímskej


Publikačná etika časopisu Studia Historica Nitriensia / Publication Ethics of the Studia Historica Nitriensia Journal / Veröffentlichung Ethik des Zeitschrifts Studia Historica Nitriensia


Pokyny pre autorov/Instructions for the authors/Hinweise für Autoren