Obroušené grafitové keramické fragmenty v době železné: možnosti interpretace

TITLE: OBROUŠENÉ GRAFITOVÉ KERAMICKÉ FRAGMENTY V DOBĚ ŽELEZNÉ: MOŽNOSTI INTERPRETACE

(Abraded graphite pottery fragments from the Iron Age: interpretation possibilities)

Authors: Natalie VENCLOVÁ – Richard THÉR – Tomáš MANGEL

DOI: 10.17846/SHN.2019.23.S.187-205

Publication order reference:

Natalie Venclová, Oddělení přírodních věd a archeometrie, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 01 Praha 1, Czech Republic, mail: venclova@arup.cas.cz;

Richard Thér, Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Czech Republic, mail: richard.ther@uhk.cz;  

Tomáš Mangel, Katedra archeologie, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III, Czech Republic, mail: tomas.mangel@uhk.cz;

Source: Studia Historica Nitriensia, year: 2019, vol.: 23, number: Supplementum, pages: 187-205

Abstract: Assemblages of Late Hallstatt to La Tène pottery also contain vessel fragments used for secondary purposes. These include graphite sherds with abraded edges, finds of which from Bohemia are listed in the attached inventory. Possible interpretations are discussed, and potential methods for their use in the pottery craft are tested in experiments.

Keywords: BOHEMIA; LATE HALLSTATT PERIOD; LA TÈNE PERIOD; GRAPHITE POTTERY; SECONDARY USE OF POTTERY;

Language: CZECH