SEDLÁČEK, Tibor: Doklady náboženstva Churritov v starovekom Urkeši