Zastawny Albert

Title: New data in research on absolute chronology of the Baden culture in Lesser Poland

(Nové dáta z výskumu absolútnej chronológie badenskej kultúry v Malopoľsku) – pdf

 

Abstract: Článok prezentuje najnovšie výsledky rádiouhlíkového datovania zo vzoriek zvieracích kostí z troch lokalít badenskej kultúry v Malopoľsku: Kraków-Pleszów 17-20, Igołomia 1, Smardzowice 38. Tieto nové údaje rozšírili počet doteraz známych 23 14C AMS dát. Zistené výsledky sú zaujímavé a dôležité. Pre badenskú kultúru v Malopoľsku pochádza doposiaľ najstarší údaj z Krakowa-Pleszowa (4450,40 BP). Vzorky zo Smardzowic a Igołomi sú naopak najmladšie (4290,30 BP, 4265,35 BP). Takto získané výsledky stanovili časový rámec vyvoja badenskej kultúry v oblastiach severne od Karpát.

 

Author: ZASTAWNY, Albert

 

DOI: 10.17846/SHN.2023.27.S.35-46

 

Publication order reference:

Archaeological Museum in Kraków, Senacka 3, 31-002 Kraków, Poland, mail: albertzastawny@gmail.com

 

Source: Studia Historica Nitriensia, year: 2023, vol.: 27, number: Supplementum, pages: 35-46

 

Keywords: Eneolit; Malopoľsko; badenska kultúra; absolútna chronológia; 14C AMS datovanie;

 

Language: English